Politica privind protectia datelor cu caracter personal

I. PRINCIPIILE COMPANIEI LORAND CONTEXPERT SRL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica expune principiile de bază ale Lorand Contexpert SRL privind protecţia datelor cu caracter personal şi standardele de securitate a datelor şi asigură conformitatea cu legile naţionale şi internaţionale, ȋn vigoare, privind protecţia datelor.

Principiile Lorand Contexpert SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • Respectarea legilor, corectitudine și transparenţă

  Datele personale vor fi colectate şi prelucrate ȋn mod legal, corect şi transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecţilor datelor.

 • Limitarea la scopul specificat

  Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite şi legitime şi nu vor fi prelucrate intr-un mod incompatibil cu scopurile iniţiale.

 • Acurateţea datelor / Actualitatea datelor

  Datele personale vor fi precise şi ȋn cazurile ȋn care este necesar, actualizate constant. Lorand Contexpert SRL va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertenţele in mod prompt.

 • Limitarea la datele necesare

  Datele personale vor fi adecvate, relevante şi limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioada mai lungă de timp decat este necesar.

 • Drepturile subiecţilor datelor cu caracter personal

  Lorand Contexpert SRL respectă drepturile tuturor subiecţilor datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricţia prelucrării sau a ştergerii acestora şi referitor la acurateţea acestora. Lorand Contexpert SRL va furniza informaţii clare despre modul şi scopul colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecţilor.

 • Ştergerea datelor cu caracter personal

  Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. Lorand Contexpert SRL elimină datele personale care nu mai sunt necesare ȋn raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau ȋn cazul ȋn care consimţământul este retras şi nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

 • Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor

  Datele personale vor fi prelucrate ȋn condiţii de siguranţă. Vor fi luate masuri tehnice şi organizaţionale adecvate privind securitatea datelor, ȋmpotriva prelucrarii sau a alterării neautorizate, ȋmpotriva pierderii sau a distrugerii, precum şi ȋmpotriva dezvăluirii şi a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. Lorand Contexpert SRL asigură, ȋn totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidenţialitatea şi autenticitatea ȋn ceea ce priveşte datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, Lorand Contexpert SRL are abilitatea de a restaura, ȋn timp util, disponibilitatea şi accesul la datele cu caracter personal.

 • Protecția implicită a datelor cu caracter personal

  Lorand Contexpert SRL va implementa măsurile tehnice şi organizaţionale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate.

 • Responsabilitate

  Lorand Contexpert SRL ȋşi asumă responsabilitatea pentru toate activităţile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ȋşi manifestă responsabilitatea şi are capacitatea de a demonstra conformitatea.

II. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul de a obţine de la Lorand Contexpert SRL, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Lorand Contexpert SRL;

 • dreptul de a obţine de la Lorand Contexpert SRL, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea sau actualizarea ȋn special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;

 • dreptul de a obţine de la Lorand Contexpert SRL, la cerere şi în mod gratuit, transformarea ȋn date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă cu legislaţia;

 • dreptul de a obţine de la Lorand Contexpert SRL, la cerere şi în mod gratuit, informarea asupra operaţiunilor efectuate cu datele personale şi identitatea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele personale, dacă acestă informare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 • dreptul de a se opune ȋn orice moment, din motive ȋntemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor ȋn care există dispoziţii legale contrare; ȋn caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele ȋn cauză;

 • dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care au fost incălcate; de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

III. INFORMAREA COMPLETĂ ŞI CONSISTENTĂ A PERSOANEI VIZATE

Lorand Contexpert SRL va informa persoanele vizate ȋn mod complet şi direct asupra politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informarea se va realiza şi prin publicarea prezentei Politici pe site-ul companiei http://www.lorandcontexpert.ro/.

IV. CONSIMŢĂMȂNTUL PERSOANEI VIZATE

Lorand Contexpert SRL va prelucra date cu caracter personal doar dacă persoana vizată şi-a exprimat consimţământul expres şi neechivoc.

V. PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Lorand Contexpert SRL aplică un cadru intern de politici și standarde privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste politici și standarde sunt acualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate) tocmai pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal precum și pentru a asigura cadrul necesar prelucrării acestora.

VI. STOCAREA DATELOR PE WWW.LORANDCONTEXPERT.RO

Google Analytics – această aplicație ne pune la dispoziție informații privind modul în care vizitatorii noștri utilizează site-ul sau modul în care au ajuns pe site. Google Analytics nu ne oferă niciun fel de informații despre datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului www.lorandcontexpert.ro. Pentru realizarea acestor statistici, compania Google colecteaza de la vizitatori adresa IP, însă aceste informații nu pot fi accesate de nimeni în afară de Google. Chiar și așa, Lorand Contexpert SRL a ales să anonimizeze adresle IP, astfel încât acestea nu mai pot fi stocate nici de către Google. Menționăm ca Google respectă regulamentul privind protecția de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

E-mail – datele pe care le trimiteți prin formularul de contact de pe site sau cele trimise prin e-mail sunt păstrate pe serverele Google. Conectarea la contul Google unde se găsesc aceste date se face securizat, în doi pași. Menționăm ca Google respectă regulamentul privind protecția de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

VII. CUM CONTACTAȚI LORAND CONTEXPERT SRL?

Dacă aveți întrebări despre această politică, ne puteți contacta așa cum se descrie mai jos.

Operatorul de date responsabil pentru informațiile dumneavoastră este Lorand Contexpert SRL și puteți să îl contactați online, telefonic sau prin postă la adresa:

Adresă: Str. Matei Basarab nr. 106, bloc 73, scara 1, et. 8, ap. 35, Interfon 35

Site: www.lorandcontexpert.ro

Telefon: 021 345 47 09 / 0723 17 86 66

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a României, Comisarul pentru protecția datelor din România, sau la autoritatea de supraveghere locală a dumneavoastră.

Stergerea datelor cu caracter personal

Am primit mesajul dumneavoastra.
Va multumim!